Červenec 2013

Lockpick planžeta LISHI 2in1

28. července 2013 v 8:03 | autolockpick.cz
Návod k použití:

 1. Planžetu zasuneme do zámku automobilu
 2. Napínák otočíme do kolmé polohy k planžetě
 3. Uchopíme napínák mezi ukazovák a palec a vyvineme tlak ( nahoru, nebo dolů) podle strany na kterou budeme chtít zámek otevírat.
 4. Do druhé ruky chytneme jeden zvedák a postupně podle čísel na stupnici budeme postupně zkoušet pod kterými čísly jsou stavítka. Přítomnost stavítka poznáte podle pružnosti zvedáku, budete cítit že se zvedák vrací (pruží). Tímto způsobem je potřeba projít všechna čísla na stupnici pomocí obou zvedáků a usadit je lehkým pohupováním zvedáku. Některé stavítka mohou při usazování vyskočit z pozice a je potřeba je znovu usadit.
 5. Po úspěšném odemčení zámku necháme planžetu v tahu (stavítka stále usazena, nepouštíme napínák) a můžeme přečíst jednotlivá stavítka pro výrobu klíče. Svislá čísla na stupnici udávají pozici stavítka ve válci a vodorovná čísla výšku stavítka. Tyto údaje je potřeba přečíst pro výrobu nouzového klíče.
 6. každý zvedák má šipku, se kterou nad jednotlivými svislými čísly čteme čísla vodorovná. (počet svislích čísel je závislý na poštu stavítek, každé svislé číslo zastupuje stavítko) Najedeme nad svislé číslo a zvedák spustíme nebo zvedneme (podle toho který zrovna používáme) zastaví se na rysce která vede k vodorovnému číslu, toto číslo si zapíšeme a přiřadíme ho k číslu svislému pod kterým jsme ho přečetli. Takto postupujeme u všech svislých čísel a výsledky si zapisujeme.
 7. Zápis může vypadat takto:
Příklad:
Svislá čísla 1 2 3 4 5 6 7 8
Vodorovná čísla která jsme přečetli 2 2 3 3 1 1 3 3

8. Nyní je potřeba tyto čísla vystříhat do nouzového klíče který má stupnici jako je na planžetě


Lockpick planžeta Ford Tibbe pick

26. července 2013 v 22:43 | autolockpick.czFORD Tibbe pick - 6 lamel

1) Přípravek zasuneme do zámku automobilu

2) Vysuneme pojistný kolík

3) Zjistíme na kterou stranu budeme odemykat, na jednu stranu půjde s přípravkem točit. To je strana do které se zámek zamyká. Na opačnou stranu budeme tedy odemykat.

4) Zjistíme, kolik lamel budeme usazovat do správné polohy. Vždy minimálně jedna bude tvrdá a nebude se sní dát točit. Tyto lamely není potřeba usazovat, jsou už v poloze pro odemčení a budou sloužit jako napínáky. K napínání stačí použít jednu lamelu a to tu nejblíže k vám.

5) Chytneme tvrdou lamelu nejblíže k nám mezi palec a ukazovák a vyvineme tlak do strany odemykání. Druhou rukou budeme postupně usazovat zbylé volně se pohybující lamely, kde krátký tvrdý pohyb (může být slyšet cvaknutí) znamená falešnou pozici. Při této poloze nedojde k odemčení zámku. Správná pozice se vyznačuje delším volnějším chodem lamely do stran.

6) Po správném usazení všech lamel dojde k poklesu zajišťovacího kolíku a k odemčení zámku. Práce s tím to přípravkem vyžaduje cit a trpělivost.

Sada lockpick planžet pro otevření auta

26. července 2013 v 22:34 | autolockpick.cz
Rakingové planžety
Sada obsahujeTyto planžety se používají na zámky automobilů které se odemykají klíči se zoubky nahoře a dole. Není žádný přesný návod který by vám řekl tato planžeta je na tyto zámky. Planžeta se vybírá tak že po vložení do válce vložky musí být cítit že přejíždí po stavítkách a musí se vyzkoušet jestli zrovna s touto planžetou půjde zámek odemknout.
 1. Správně zvolenou planžetu vložte do zámku. (Velikost planžety volíme dle velikosti vložky zámku, musí být cítit že planžeta jezdí po stavítkách)
 2. Následně vložte napínák
 3. Vyvinete menší tlak na napínák do směru odemykání/zamykání.
 4. Planžetou začnete přejíždět přes stavítka až se zámek otevře.
Planžeta by při přejíždění stavítek měla jezdit lehce, jestliže tomu tak není a zadrhává se, je potřeba snížit tlak vyvíjený na napínák.

Tuto sadu lze zakoupit na www.autolockpick.cz - Lockpick, sada lockpick planžet, sada planžet.Lockpick vypichovací planžety Lishi

26. července 2013 v 22:19 | autolockpick.cz
Sada obsahuje

Vypichovací planžety jsou vyrobeny přesně podle rozestavění stavítek ve válci daného modelu vozidla.

Postup vypichování některých typů vozidel najdete na www.autolockpick.cz v sekci rady a návody.

Každá vypichovací planžeta má předvrtané dírky přesně v pozici stavítek a přes tyto otvory se jednotlivá stavítka vypichují.
 1. Planžetu zasuneme do zámku automobilu.
 2. Zjistíme jestli je ve válci správně zasunuta. Na spodní straně planžety, po vložení vypichovacího háku do planžety musí být cítit v jednotlivých předvrtaných dírkách stavítka a hák vám musí lehce zapružit, v případě že není cítit odpor stavítek a vypichovací hák se jakoby propadne, musíme planžetu otočit a vsunout do zámku druhou stranou.
 3. Na napínák vyvineme lehký tlak a začneme vypichovat jednotlivá stavítka, většinu stavítek je potřeba vypíchnout několikrát po sobě než dojde k usazení ve správném pořadí, žádné stavítko by nemělo být tvrdé v tomto případě je potřeba trochu povolit tlak na planžetu.Vypichovací planžety lze zakoupit zde - Lockpick, planžety Lishi, otevření auta, lockpicking.


Otevření auta bez klíče VAG HU66 Lockpick

26. července 2013 v 22:15 | autolockpick.cz

Rakingová planžeta GOSO HU66

slouží k odemykání zámků automobilů koncernu VAG. tzn. Škoda, Audi, VW, Seat. Odemknout lze modely které používají lamelový klíč (klíč s vyfrézovanou drážkou z boku). Označení nástroje -HU66 je podle označení planžety klíče která nese také označení HU66. Jestli že je lockpick nástroj určen jen pro určitý typ vložky zámku, bývá označení nástroje shodné s označením planžety klíče. Takže pro VAG má planžeta klíče označení HU66, BMW používá tři typy klíčů s označením HU92, HU58 a HU100R. A samozřejmě nástroje pro odemknutí těchto zámků nesou stejné označení.

S planžetou GOSO HU66 otevřete výše zmíněné modely vozidel s vyjímkou modelů které od určitého roku (cca 2002, hlavně škoda Octavia) používají nový typ vložky zámku a to takzvaný dělený zámek, neboli zámek se spojkou. Tento poznáte tak, že po pokusu o usazení stavítek s touto planžetou dojde pouze k protočení válce vložky. Z vlastní zkušenosti ale doporučuji tuto planžetu vyzkoušet vždy jako první. Může se stát, že se vám bude štěstí nakloněno a podaří se vám odemknout i tento bezpečnostně vyspělejší typ vložky.

Planžeta GOSO HU66 je celosvětově oblíbená pro její jednoduchost a rychlost jejího použití. Určitě by neměla chybět žádnému začátečníkovy ani profesionálovy.